वृक्षारोपण कार्यक्रम २०२०

सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यू विश्व वातावरण दिवस ५ जुन २०२० को अवसरमा राष्ट्रपति कार्यालय परिसरमा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रममा सरिक हुँदाका केहि झलकहरू

वृक्षारोपण कार्यक्रम २०२०

सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यू विश्व वातावरण दिवस ५ जुन २०२० को अवसरमा राष्ट्रपति कार्यालय परिसरमा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रममा सरिक हुँदाका केहि झलकहरू

विधेयक प्रमाणीकरण

आज मिति २०७७ साल जेठ २० गते मंगलबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले संघीय संसदको  दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि पेश हुन आएको तपसिल बमोजिमको विधेयक नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । क्र.सं. विधेयकको नाम १ प्रमाण ऐन, २०३१  लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक   (हरि प्रसाद दहाल) प्रवक्ता

विधेयक प्रमाणीकरण

आज मिति २०७७ साल जेठ २० गते मंगलबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले संघीय संसदको  दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि पेश हुन आएको तपसिल बमोजिमको विधेयक नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । क्र.सं. विधेयकको नाम १ प्रमाण ऐन, २०३१  लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक   (हरि प्रसाद दहाल) प्रवक्ता