व्यवस्थापन महाशाखा

राष्ट्रपतिको कार्यालयका कामहरूको आर्थिक, प्रशासनिक र अन्य व्यवस्थापकीय कार्यहरू यस महाशाखाले गर्दछ । यो महाशाखा अन्तर्गत निम्‍नानुसारका कार्यहरू सम्पादन हुनेछन् ।

  • सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध गराउने
  • सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा भ्रमणहरूको व्यवस्थापन गर्ने
  • सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गर्ने
  • सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यक्रम र भ्रमण सम्बन्धी अभिलेखिकरण व्यवस्थित गर्ने
  • आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य

व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको विवरण

व्यवस्थापन महाशाखा
क्र.सं.नाम, थरपदमहाशाखा/शाखाएक्सटेन्सनटेलिफोन नम्बर
श्री सागर आचार्यसह-सचिवव्यवस्थापन महाशाखा १०४४४१३२७०
प्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा
क्र.सं.नाम, थरपदमहाशाखा/शाखाएक्सटेन्सनटेलिफोन नम्बर
श्रउप-सचिवप्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा ११५४४४६०१०
श्री मुरारी प्रसाद घिमिरेशाखा अधिकृतप्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २५६
श्री राधेश्याम अधिकारीकम्प्यूटर अधिकृत प्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा ११७
श्री नरेश डंगोलइन्जिनियरप्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा १२०
नायव सुब्बाप्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २५६
श्री भावना नेपालनायव सुब्बाप्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २५६
श्री रमा बस्नेतकम्प्युटर अपरेटरप्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा 009
श्री सुमन कुमार झासब इन्जिनियरप्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा १२०
श्री लक्ष्मण थापाप्लम्बरप्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा १२०
आर्थिक प्रशासन शाखा
क्र.सं.नाम, थरपदमहाशाखा/शाखाएक्सटेन्सनटेलिफोन नम्बर
श्री जनार्दन प्रसाद वडालउप-सचिव (लेखा)आर्थिक प्रशासन शाखा११४४४१६५८८
श्री निलम थापालेखापालआर्थिक प्रशासन शाखा११३
सचिवज्यूको निजीसचिवालय शाखा
क्र.सं.नाम, थरपदमहाशाखा/शाखाएक्सटेन्सनटेलिफोन नम्बर
श्री बद्रिप्रसाद खतिवडाशाखा अधिकृतसचिवज्यूको निजीसचिवालय
१२९
खरिदारसचिवज्यूको निजीसचिवालय
२०९
भण्डार शाखा
क्र.सं.नाम, थरपदमहाशाखा/शाखाएक्सटेन्सनटेलिफोन नम्बर
श्री अनुप खनालनायव सुब्बा १२१
(दर्ता/चलानी) प्रशासन
क्र.सं.नाम, थरपदमहाशाखा/शाखाएक्सटेन्सनटेलिफोन नम्बर
श्री जान्दवी ढकालखरिदारप्रशासन शाखा (दर्ता/चलानी)००७
श्री प्रतिमा अधिकारीखरिदारप्रशासन शाखा (दर्ता/चलानी)००७
कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालक (प्रशासन शाखा)
क्र.सं.नाम, थरपदमहाशाखा/शाखाएक्सटेन्सनटेलिफोन नम्बर
श्री प्रदिप पौडेलह.स.चा.प्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा ००२
श्री विजयलवट श्रेष्ठह.स.चा.प्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा ००२
श्री रवि महर्जनह.स.चा.प्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा ००२
श्री कृष्णकाजी सिलवालह.स.चा.प्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा ००२
श्री रवि भट्टराईह.स.चा.प्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा ००२
श्री रामप्रसाद अवालह.स.चा.प्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा ००२
श्री रामकुमार काफ्लेह.स.चा.प्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा ००२
श्री न्हुच्छे बहादुर महर्जनह.स.चा.प्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा
१०
११
१२श्री उमा अर्यालकार्यालय सहयोगीप्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा ११९
१३श्री शुशिला आचार्यकार्यालय सहयोगीप्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा ११९
१४श्री उषा कार्कीकार्यालय सहयोगीप्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा ११९
१५श्री माया अर्यालकार्यालय सहयोगीप्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा ११९
१६श्री विना खनालकार्यालय सहयोगीप्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०३
१७श्री गोपिनी गुरुङकार्यालय सहयोगीप्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा ०००
१८श्री भवानी प्रसाद भण्डारीकार्यालय सहयोगीप्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा ००७
१९श्री रूपा देवी शर्माकार्यालय सहयोगीप्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा ११९
२०श्री सुवास भट्टराईकार्यालय सहयोगीप्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा ११९