पूर्व राष्ट्रपतिहरू

डा. रामवरण यादव
पूर्व राष्ट्रपति

गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादव

श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी
पूर्व राष्ट्रपति