सूचना, सञ्‍चार तथा समन्वय महाशाखा

राष्ट्रपतिको कार्यालयका कामहरू मध्ये सूचना, सञ्‍चार तथा समन्वय सम्बन्धी कार्यहरू यस महाशाखाले गर्दछ ।

  • सम्माननीय राष्ट्रपतिले दिनु हुने सन्देश र शुभकामनाको मस्यौदा तयार गर्ने
  • विभिन्न कार्यक्रमको समन्वय र आवश्यक श्रोतका लागि समन्वय गर्ने
  • राष्ट्रपतिको कार्यालयको वेवसाईट अद्यावधिक सम्बन्धी सम्पूर्ण गर्ने
  • सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट भएका कार्यहरूको विज्ञप्तिहरू जारी गर्ने
  • कार्यालयमा आयोजन हुने कार्यक्रम तथा समारोहमा सूचना संचार सम्बन्धीको व्यवस्थापन गर्ने
  • आवश्यकता अनुसार सञ्चार माध्यमहरुसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने ।
  • पुस्तकालय तथा अर्काइभ व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
  • सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँग विभिन्न व्यक्तित्वको भेटघाट तथा कार्यालयमा आयोजना हुने कार्यक्रम समारोहमा तस्विर खिच्ने व्यवस्था मिलाउने तथा प्रत्येक कार्यक्रमको फोटो तथा भिडियोहरूको संकलन गर्ने ।
  • प्रत्येक तीन/तीन महिनामा सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्ने
  • बुलेटिन प्रकाशन गर्ने

सूचना, सञ्‍चार तथा समन्वय महाशाखा अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको विवरण

सूचना, सञ्‍चार तथा समन्वय महाशाखा
क्र.सं.नाम, थरपदमहाशाखा/शाखाएक्सटेन्सनटेलिफोन नम्बर
श्री सह-सचिवसूचना, सञ्‍चार तथा समन्वय महाशाखा
सूचना, सञ्‍चार तथा समन्वय शाखा
क्र.सं.नाम, थरपदमहाशाखा/शाखाएक्सटेन्सनटेलिफोन नम्बर
श्री अर्चना खड्का अधिकारीउप-सचिवसूचना, सञ्‍चार तथा समन्वय शाखा१०७
श्री धर्मराज भट्टशाखा अधिकृतसूचना, सञ्‍चार तथा समन्वय शाखा२४४
श्री शर्मिला सिग्देलखरिदारसूचना, सञ्‍चार तथा समन्वय शाखा२४४
श्री प्रदिप सुनुवारसहायक कम्प्यूटर अपरेटरसूचना, सञ्‍चार तथा समन्वय शाखा१३८
महेश ढकालनायव माइक अपरेटर१२०
पुस्तकालय
क्र.सं.नाम, थरपदमहाशाखा/शाखाएक्सटेन्सनटेलिफोन नम्बर
श्री युवराज कट्टेलपुस्तकालय सहायकसूचना, सञ्‍चार तथा समन्वय शाखा (पुस्तकालय)०००